+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Αγγλία

  Αγγλία
  Οφέλη από την έδραση στο Delaware

  Η νομική προστασία και ευθύνη των καθιερωμένων εταιρικών νόμων που παρέχονται στις εταιρείες του Delaware είναι απλά ασύγκριτη με αυτό που προσφέρεται από οποιοδήποτε άλλο κράτος στον κόσμο, το οποίο το καθιστά ως την «Πρωτεύουσα Ίδρυσης» εταιρίας στον Κόσμο.

  Το Delaware Court of Chancery είναι το παλαιότερο εμπορικό δικαστήριο στην Αμερική, χρησιμοποιεί δικαστές αντί κριτικών (γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τις νομικές διαδικασίες) και διατηρεί την πιο προηγμένη και ενημερωμένη νομολογία, στην οποία βασίζονται και αναφέρονται οι εταιρικοί δικηγόροι στο Delaware, μειώνοντας την ευθύνη και τις διαφορές μεταξύ των εταιρειών Delaware, τόσο των Corpotations όσο και των LLCs.

  Οι εταιρείες με έδρα το Delaware απολαμβάνουν επίσης ασύγκριτη εξοικονόμηση φόρων. Δεν υπάρχει κρατικός φόρος εισοδήματος για τις εταιρείες Delaware που διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός του κράτους. κανένας φόρος κληρονομίας επί των αποθεμάτων που κατέχουν κάτοικοι μη κατοίκους του Delaware · κανένας κρατικός φόρος πωλήσεων για άυλα προσωπικά είδη (όπως πληρωμές δικαιωμάτων). και το μερίδιο των μετοχών που ανήκουν σε αλλοδαπούς μη μόνιμους κατοίκους δεν υπόκεινται στους φόρους του Delaware.

  Επιπλέον, οι εταιρείες Delaware που δεν λειτουργούν στην πολιτεία του Delaware δεν χρειάζεται να αποκτήσουν επιχειρηματική άδεια στο Delaware.

  Λογιστικές Υπηρεσίες

  1.  Σύσταση Εταιρίας
  Image
  Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε στην Αγγλία
      Η συμπλήρωση των εγγράφων δημιουργίας εταιρείας στο 1Office Portal διαρκεί μόνο 20 λεπτά και μετά από μια μέρα έχετε επίσημα μια εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαδικασία είναι 100% σε απευθείας σύνδεση, ακόμη και προσθέτοντας την υπηρεσία διεύθυνσης και IBAN λογαριασμό.
  Χαμηλό διοικητικό κόστος
      Η λειτουργία της επιχείρησής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεπάγεται χαμηλό κόστος, καθώς ο σχηματισμός της επιχείρησης είναι φθηνός και ένα εφάπαξ κόστος. Εάν χρειάζεστε τη διεύθυνση υπηρεσίας του διευθυντή, την καταχωρημένη διεύθυνση ή τη λογιστική, προσφέρουμε επίσης αυτές τις υπηρεσίες με καλές τιμές.
  Τον περιορισμό της ευθύνης
      Η εταιρεία είναι ξεχωριστό εταιρικό σώμα από το άτομο έτσι τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ξεχωριστά και ο προσωπικός σας κίνδυνος είναι ελάχιστος. Η ευθύνη για την πληρωμή του χρέους σταματά με την εταιρεία.
  Μοναδικοί κανόνες μετοχικού κεφαλαίου
      Οι ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μόλις £ 1 και τα κέρδη που γίνονται μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων.

  Οι υπηρεσίες μας για τη σύσταση εταιρίας στην Αγγλία περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχος του ονόματος και έγκριση
  • Σετ των πρωτότυπων εταιρικών εγγράφων
  • Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρίας
  • Καταστατικό Εταιρείας
  • Πιστοποιητικά Μετόχων
  • Έγγραφή και Αριθμός Registry - Μητρώο Συμβούλων και Μελών
  • Πληρωμή των εισφορών στην Κυβέρνηση για ένα έτος
  2.  Λογιστικές Υπηρεσίες + Έδρα
  Image
  • Παροχή της έδρας της επιχείρησης σας
  • Φορολογικές συμβουλές
  • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
  • Προετοιμασία των accounts και των αντίστοιχων reports
  • Υποβολή των οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το
  • Επιστροφή εταιρικού φόρου εισοδήματος
  • Προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
  • Προετοιμασία των δηλώσεων ΦΠΑ
  • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση των  δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.)
  • Υποβολή του confirmation statement
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
  • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, εάν η εταιρία υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας σχεδιασμένες για να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για του εργατικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.
  3.  Γραφείο με γραμματειακή υποστήριξη
  Image

      Η υπηρεσία Virtual Office σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση της επιχείρησής μας για χρήση στο χρηματιστήριο.

      Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση της διεύθυνσής μας για τα μητρώα HMRC και Companies House.

      Όλες οι εισερχόμενες αλληλογραφίες που απευθύνονται σε εσάς θα ανοίξουν και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο υποψήφιο πρόσωπο επαφής σας την ίδια ημέρα.

  Δεχόμαστε και προωθούμε το ταχυδρομείο σας από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών. Διαφημίσεις και οποιαδήποτε ανεπιθύμητα μηνύματα, θα πρέπει να απορρίπτεται για την εξυπηρέτησή σας.

  4. Έκδοση Αριθμός  VAT για VIES
  Image

      Οι φορολογικές αρχές Ηνωμένου Βασιλείου ψάχνουν τους λόγους για τους οποίους θέλετε έναν αριθμό ΦΠΑ

      Πρόσφατα καταφέρουμε να λάβουμε αριθμούς ΦΠΑ εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης, όσες περισσότερες πληροφορίες μας δώσετε τόσο πιο γρήγορα θα λάβουμε τον αριθμό.

  5. Έκδοση Αριθμός  ΕΟΡΙ
  Image

      Έκδοση αριθμού ΕΟΡΙ για την δυνατότητα εισαγωγών ή και εξαγωγών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Τραπεζικές Υπηρεσίες

  3.  Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες
  Image

     Η εταιρική δομή της αγγλικής εταιρίας επιτρέπει την επιλογή εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε τράπεζα της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

  3.1  On-line διαδικασία:
  1. Σύσταση του φακέλου
  2. Αποστολή του πλήρους πακέτου προς την τράπεζα για την τελική έγκριση.
  3. Παρακολούθηση της διαδικασίας και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
  4. E-banking, MasterCard ή Visa
  Image
  3.2  Διαδικασία με συνοδό:
  1. Σύσταση του φακέλου
  2. Αποστολή του πλήρους πακέτου προς την τράπεζα για την τελική έγκριση.
  3. Παραλαβή από αεροδρόμιο του διαχειριστή, επίσκεψη με συνοδό στην τράπεζα για την ολοκλήρωση της αίτησης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  4. Παρακολούθηση της διαδικασίας και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
  5. E-banking, MasterCard ή Visa
  Image
  7. Αίτηση για Δάνειο Start-up ΧΩΡΙΣ Εγγυήσεις
  Image

  Υλοποιούμε την διαδικασία αίτησης για δάνειο σε όλα τα στάδια:

  1. Ελέγχουμε της καταλληλόλητας (ως δικαιολογητικά της αίτησής)
  2. Ελέγχουμε τις πληρότητας των εγγράφων και σας ευρίσκουμε όπου υπάρχουν ελλείψεις.
  3. Επιλέγουμε το κατάλληλο τραπεζικό σύστημα για να προχωρήσει το δάνειο

  Επιλέγουμε το κατάλληλο τραπεζικό σύστημα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

  Υπηρεσίες για Διαχειριστές
  8. Κατοικία Διαχειριστή στην Αγγλία
  Image

     Για τις ανάγκες τις αίτησης Λογαριασμού Τραπέζης στην Αγγλία, απαιτείτε πλέον   διαδικασίες για μόνιμο κάτοικο του Διαχειριστή.

  1. Εικονική ενοικίαση, διεύθυνση κατοικίας.
  1. Πραγματική Ενοικίαση κατοικίας. Οι διαδικασίες ενοικίασης, εύρεση κατάλληλου χώρου και η ολοκλήρωση του συμβολαίου ενοικίασης.
  1. Προ-χρονολογημένη διαμονή στην Αγγλία

  9. Αριθμό Ασφάλισης (Insurance Number)

  Image

     Εκτελούμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση «Αριθμού Ασφάλισης»,

  • μαζί με την αίτηση για το δικαίωμα «Ψήφισης Κρατικών Εκλογών» ή Αγγλικό δίπλωμα οδήγησης
  • Βιομετρική Άδειας Παραμονής
  • Απόδειξη δικαιώματος Εργασίας

  Άλλες Υπηρεσίες

  10. Αριθμός Τηλεφώνου

  Image

      Ο τοπικός σας αριθμός συνοδεύεται από έξυπνες λειτουργίες όπως η προώθηση κλήσεων, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε επαφή με τους πελάτες σας, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται - ή βρίσκεστε -.

  Α) Απλή Προώθηση & λήψη Κλήσεων

  Β) On-line Τηλεφωνικό Κέντρο

     Ένα εικονικό PBX είναι ένα τηλεφωνικό σύστημα που χειρίζεται εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, επεκτάσεις, φωνητικό ταχυδρομείο, φαξ και άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για ένα συγκεκριμένο γραφείο. Είναι εικονικό επειδή οι υπηρεσίες αυτές διακινούνται μέσω του Διαδικτύου ή του PSTN ή του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής, αντί του ακριβού υλικού στο χώρο.

   

      Έτσι ακριβώς: Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των εσωτερικών αριθμών στις οποίες μπορούν να κατευθυνθούν οι εισερχόμενες κλήσεις σας, δεν χρειάζεστε κανένα ακριβό καινούργιο εξοπλισμό!

  Γιατί μας επιλέγουν
  Όλα σε διαφάνεια
       Στην εταιρία μας δεν θα υπάρξουν επιπλέον κόστη μεταγενέστερα.
       Όλα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά που θα σας στείλουμε και εγγυόμαστε για την διαφάνεια των χρεώσεων και των κινήσεών μας.

  Συνεχή Εξέλιξη
       Η ανάγκη για αυτο-βελτίωση, εξέλιξη και επικαιροποίηση των γνώσεων μας, μας καθιστά από τους καλύτερους στην αγορά.

  Ολοκληρωμένο Πακέτο Υπηρεσιών
       Η ΔίΚΕ είναι από τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που παρέχει τόσο πλήρης υπηρεσίες για τις εταιρίες στο Delaware.
  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βουλγαρία Αμερική »

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok