+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Οικολογικό Σήμα

  Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος


  Τι είναι;

  Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από μία σειρά από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς μέσω ιδιαίτερων κριτηρίων συμμόρφωσης που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η καταλληλότητά τους.

  Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος είναι προαιρετικό, καταλήγει στην απονομή Οικολογικού Σήματος και έχει ως σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.


  Σε ποιους απευθύνεται;

  Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, παράγουν προϊόντα ή/και εμπορεύονται προϊόντα κάτω από τη δική τους εμπορική ονομασία για τα οποία έχουν καθορισθεί ιδιαίτερα κριτήρια συμμόρφωσης.

  Μέχρι σήμερα έχουν καθορισθεί σχετικά κριτήρια για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων όπως καθαρισμού, απορρυπαντικά, αφρόλουτρα, σαπούνια, σαμπουάν, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα, χρώματα, βερνίκια, λιπαντικά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, προϊόντα επένδυσης δαπέδων, ξύλινα έπιπλα, οικιακές συσκευές, προϊόντα χαρτιού, καλλιεργητικά μέσα και βελτιωτικά εδάφους, στρώματα. Ανάλογα κριτήρια έχουν καθοριστεί και για υπηρεσίες όπως τουριστικά καταλύματα και κατασκηνώσεις.


  Πώς υλοποιείται;

  Η διαδικασία συμμόρφωσης μίας επιχείρησης με τα κριτήρια του Οικολογικού Συστήματος και η απονομή του Οικολογικού Σήματος περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

  • Προσδιορισμός των οικολογικών κριτηρίων και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα / υπηρεσίες της επιχείρησης
  • Εκτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης των προϊόντων ή υπηρεσιών με τα απαιτούμενα οικολογικά κριτήρια
  • Προσδιορισμός των αποκλίσεων
  • Προγραμματισμός και υλοποίηση των ενεργειών για διόρθωση των αποκλίσεων
  • Προετοιμασία και υποβολή του τεχνικού φακέλου και της αίτησης απονομής σήματος


  Είναι δύσκολη η εφαρμογή;

  Οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν δυσκολία στην απονομή του Οικολογικού Σήματος μόνο εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους δεν συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα οικολογικά κριτήρια. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Τέτοιες ενέργειες ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της απόκλισης για μία παραγωγική επιχείρηση μπορεί να αφορούν σε αλλαγές στη σύνθεση των προϊόντων και σε αντικατάσταση α΄ και β΄ υλών. Αντίστοιχα για μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών οι αλλαγές μπορούν να αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της ή σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

  Η ολοκλήρωση των ενεργειών μπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση εάν διαθέτει προσωπικό με ιδιαίτερη εμπειρία στις τυποποιητικές προδιαγραφές και σε σχετικούς κανονισμούς. Ωστόσο η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο θα φανεί χρήσιμη ώστε να καλυφθούν με αποτελεσματικό τρόπο όλες οι απαιτήσεις του Συστήματος Οικολογικού Σήματος.

  Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τα οικολογικά κριτήρια είναι πιθανό να απαιτεί και τη διενέργεια δοκιμών στα προϊόντα από κατάλληλα εργαστήρια. Το είδος και η συχνότητα των δοκιμών εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος.


  Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία;

  Η αίτηση απονομής μαζί με τον τεχνικό φάκελο και τα απαραίτητα κατά περίπτωση τεκμήρια υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ) το οποίο αποτελεί για την Ελλάδα τον Αρμόδιο Φορέα για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συστήματος Οικολογικού Σήματος.

  Είναι πιθανόν, χωρίς να είναι απαραίτητο, το ΑΣΑΟΣ να πραγματοποιήσει έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τα οικολογικά κριτήρια.

  Εφόσον το ΑΣΑΟΣ γνωμοδοτήσει θετικά, υπογράφεται σύμβαση με την επιχείρηση στην οποία καθορίζονται οι όροι χρήσης του Οικολογικού Σήματος και στη συνέχεια απονέμεται το Οικολογικό Σήμα.

  Η σύμβαση ισχύει για όσο διάστημα το προϊόν ή η υπηρεσία συμμορφώνεται με τα ισχύοντα οικολογικά κριτήρια που το αφορούν.


  Τι οφέλη έχει;

  Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση επιλέγει τη σήμανση των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της με το Οικολογικό Σήμα είναι:

  • Απόδειξη των καλών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων / υπηρεσιών
  • Εύκολη αναγνώριση από τους καταναλωτές
  • Προσέλκυση καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
  • Συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση της επιβάρυνσης του πλανήτη
  • Ισχυροποίηση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών της


  Πόσος χρόνος απαιτείται;

  Ο απαιτούμενος χρόνος για την απονομή του Οικολογικού Σήματος σε προϊόντα ή υπηρεσίες επηρεάζεται από το επίπεδο συμμόρφωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας με τα οικολογικά κριτήρια, τη διάρκεια υλοποίησης των δοκιμών και το χρόνο απόκρισης για την αξιολόγηση της αίτησης από τον Αρμόδιο Φορέα. Για επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και η διάρκεια των δοκιμών είναι σύντομη, ο χρόνος κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 6 μήνες.

   

  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Βιοκτόνα BPR/ΥΠΑΑΤ/ΕΟΦ »

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok