+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Τιμολογιακή Πολιτική

  Η διαμόρφωση της κοστολόγησης αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αλλά και ταυτόχρονα δύσκολες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν τα στελέχη μίας επιχείρησης.

  Η κοστολόγηση ενός «προϊόντος» αλλά και η διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής μίας επιχείρησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών μέσω των οποίων τα στελέχη θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν αλλά και να διατηρήσουν την τιμή ενός προϊόντος/ υπηρεσίας με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται τα κόστη, να μεγιστοποιείτε η ζήτηση και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η μακροχρόνια ανάπτυξη της επιχείρησης.

   

  Ορίζοντας την τιμή ενός «προϊόντος»

  Η τιμή του «προϊόντος» είναι πολύ σημαντική καθώς καθορίζει το κέρδος της επιχείρισης και συνεπώς, την επιβίωσή της. Ο καθορισμός της τιμής επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική marketing της επιχείρησης και ανάλογα με την ελαστικότητα της τιμής, συχνά επηρεάζονται η ζήτηση και η πωλήσεις.

   

  Η τιμή ορίζεται ως η αξία ανταλλαγής ενός αγαθού/ υπηρεσίας και απεικονίζει το πόσο ή με τι ανταλλάσσεται κάτι στην αγορά. Εκφράζεται σε χρήματα και ενεργεί ως ρυθμιστής της οικονομίας καθώς αποτελεί μέσο σύγκρισης για τον καταναλωτή σε σχέση με άλλα παρόμοια «προϊόντα» που μπορεί να βρει και συνεπώς, τον βοηθάει να αποφασίσει κατάλληλα ώστε τα χρήματα που θα διαθέσει για μία συγκεκριμένη αγορά να του παρέχουν και την αντίστοιχη αξία και ικανοποίηση.

   

  Κατά τη διαδικασία κοστολόγησης του «προϊόντος» υπηρεσίας θα πρέπει κανείς να γνωρίζει την αντιληπτή αξία του πελάτη για το προϊόν καθώς και την εμπορική πολιτική που ακολουθεί ο ανταγωνισμός. Ο καθορισμός, λοιπόν, της τιμής καθώς και της εμπορικής πολιτικής της επιχείρησης θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει τις προσδοκίες του καταναλωτή, τον ανταγωνισμό αλλά και το κόστος παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα τα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εμπορική πολιτική μίας επιχείρησης είναι η τιμή καταλόγου, οι εκπτώσεις, τα δώρα, η οικονομία κλίμακας, οι προμήθειες, λοιπά κίνητρα και οι όροι και τρόποι πληρωμής.

   

  Διαμόρφωση τελικής τιμής «προϊόντος»

  Για να διαμορφωθεί η τελική τιμή ενός «προϊόντος» θα χρειαστεί να συμπεριληφθούν τόσο το σταθερό όσο και το μεταβλητό κόστος. Τα σταθερά κόστη αφορούν τις εξής κατηγορίες δαπανών, αμοιβές στελεχών marketing, διοικητικό κόστος πωλήσεων, διαφημιστικές δαπάνες, δαπάνες έρευνας αγοράς, κόστος εγκαταστάσεων κλπ. Αντίθετα, το μεταβλητό κόστος αφορά το τμήμα εκείνο της τιμής ενός «προϊόντος» που μεταβάλλεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις των πωλήσεων και συνήθως υπολογίζεται ανά μονάδα «προϊόντος» καθώς σχετίζεται με τις προμήθειες των πωλητών και αντιπροσώπων, το κόστος της διανομής, το κόστος εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση και το κόστος πίστωσης.

   

  Ακόμα, κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης της εμπορικής πολιτικής, η διοίκηση αλλά και τα στελέχη της επιχείρησης θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν με σαφήνεια τους στόχους της πολητικής αυτής, να αναλύσουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης για κάθε «προϊόν», να εκτιμήσουν το κόστος, να αναλύσουν τις συνθήκες του ανταγωνισμού κυρίως σε επίπεδο τιμών και προσφορών, να επιλέξουν την επιθυμητή μέθοδο πληρωμής και τέλος, να προσδιορίσουν την τελική τιμή του «προϊόντος».

   

  Στρατηγικές Κοστολόγησης

  Μικρές Επιχειρήσεις »Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Στρατηγική» 

     Τιμολογιακή Πολιτική για τις μικρές επιχειρήσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτικές σχετικά με τη ρύθμιση των τιμών τους από ό, τι οι μεγαλύτερες συνάδελφοί τους, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες επιλογές για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Η σωστή στρατηγική μικρή τιμολόγησης των επιχειρήσεων εστιάζει στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας από κάθε πώληση ή πελάτη, σταθμιστούν σε σχέση με την ανάγκη να διατηρηθεί η υψηλή ικανοποίηση του πελάτη.

   

  Με μειωμένο συντελεστή, Τιμολόγηση

     Οι ανταγωνιστικές έναντι των άλλων επιχειρήσεων με βάση την τιμή, φαίνεται σαν μια φυσική οδό, ειδικά για πρώτη φορά επιχειρηματία. Όταν ο επιχειρηματίας είναι ο ίδιος ο πελάτης, μπορεί να αποφασίσει να ψωνίσετε σε φθηνότερη κατάστημα, έτσι χρησιμοποιεί την ίδια στρατηγική τιμολόγησης στην εταιρεία του. Αυτό αγνοεί το γεγονός ότι οι μεγάλοι ανταγωνιστές είναι πιθανό να πληρώνουν πολύ λιγότερα για το κόστος τους, των εμπορευμάτων, τη ναυτιλία και τη διανομή. Πολλοί επιχειρηματίες να βγουν έξω από τις επιχειρήσεις όταν βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών με ένα Wal-Mart ή άλλων μεγάλων ανταγωνιστών. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να ανταγωνίζονται μόνο στην τιμή όταν έχουν μια μοναδική πρόταση πώλησης που τους επιτρέπει να παραμείνουν κερδοφόρες σε χαμηλή τιμή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιχειρηματίες είναι σοφό να επικεντρωθεί σε άλλες λεωφόρους του ανταγωνισμού.

   

  Premium Τιμολόγηση

     Σκόπιμα τιμολόγηση των προϊόντων σας ψηλότερα από τον ανταγωνισμό μπορεί πραγματικά να αυξήσει την αντιληπτή αξία της επιχείρησής σας στο μυαλό του πελάτη και έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της υποστήριξης κατώτατη γραμμή σας. Το πολυκατάστημα κάτω από το μπλοκ μπορεί να πωλούν preboxed σοκολατάκια για $ 8 ανά λίβρα, αλλά αν λιανικής λειτουργία σας προσφέρει ανώτερης ποιότητας σοκολάτες a la carte σε $ 16 ανά λίβρα, οι πελάτες σας θα είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν ότι τα προϊόντα λιανικής σας είναι δύο φορές η ποιότητα να ταιριάζει . Ταιριάξτε διακοσμήσεις και εμπορία κατάστημά σας για να τιμολογιακή στρατηγική σας εάν παίρνετε αυτή τη διαδρομή? τιμολόγηση ασφαλίστρων χρειάζεται μια ατμόσφαιρα υψηλής ποιότητας για να ταιριάζει.

   

  Πωλήσεις Υψηλής-Σχέσης

     Σχεδόν κάθε μικρή επιχείρηση μπορεί να ωφεληθεί από την άμεση σχέση ένα-προς-ένα μεταξύ των ιδιοκτητών ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη και τους πελάτες. Αγορές με μια μεγάλη εταιρία σημαίνει ότι τα μέλη του προσωπικού πωλήσεων περιστρέφονται αρκετά συχνά ότι ο πελάτης δεν είναι σε θέση να σχηματίσουν μια προσωπική σχέση? Αυτό είναι λιγότερο συχνά συμβαίνει σε μια μικρή ή ιδιοκτήτη που λειτουργούν τις επιχειρήσεις. Αξιοποιήστε αυτή τη συχνή επαφή για την κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη, στη συνέχεια, να κατευθύνουν τους πελάτες για τα προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους και όρια δαπανών - διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα παραμείνει κερδοφόρα για εσάς στον όγκο αυτό των πελατών κατ 'επανάληψη θα παρέχει.

   

  Πωλήσεις και Εκπτώσεις

     Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με μειωμένες πωλήσεις, αν πελατεία τους τακτικούς πελάτες. Δεν θέλετε ο πελάτης να ακούσει ότι έχασε την ευκαιρία να αγοράσουν την αγορά της € 30 για € 20, η προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, προεξοφλώντας ότι είναι ατομικό για τους καλύτερους πελάτες σας και προσφέρεται ως «ειδική χάρη» να κλειδώσει στο μέλλον πίστη.

   

   

   

   

   

   

   

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok