+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Εξάγουμε για εσάς

  Γιατί να Εξάγετε με εμάς

  Διαφέρουμε σε βασικά σημεία με τους ανταγωνιστές διότι Δεν είμαστε μόνο Εξαγωγείς. Ως οικονομολόγοι -  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, MarketeersManagers,  Web Developers, Κοστολόγιο, επιθεωρητές ISO και έχοντας κτήση πολλών άλλων ιδιοτήτων, διαθέτουμε όλο το πακέτο Αντιπροσώπου.

  Γι’ αυτό και υπερέχουμε με διαφορά σε

   - Ψηφιακή Προώθηση & International SEO

   - Στοχευμένη διαφήμιση

   - ΒτΒ Συναντήσεις

   - Διαπραγματεύσεις

   - Διαχείριση υπαρκτού πελατολογίου εξωτερικού αν είστε Εξαγωγέας.

   - Ανάλυση κατάστασης Επιχείρησης, Προϊόντος, Προσωπικού.

   - Βελτίωση Προϊόντος, Προσωπικού

   

  «Όσον Αφορά την οργάνωση συμμετοχή σε Εκθέσεις και προσέγγιση πελατών, είναι για εμάς αυτό που λέμε ‘ψωμοτύρι’.»

  Πώς θα σας επιλέξουμε

  Η επιλογή μας ακολουθεί μια πολύ απλή διαδικασία: Την Βαθμολόγηση Εξαγωγικής Ετοιμότητας, η οποία καθορίζει την ετοιμότητα των εξαγωγών μιας εταιρείας. Μέσα από τις απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τις τωρινές λειτουργίες της, τις συμπεριφορές και τα προϊόντα της.

  Σας δίνουμε παρακάτω απλά ερωτήσεις για να δείτε από ποια κριτήρια προκύπτει η Βαθμολόγηση Εξαγωγικής Ετοιμότητας.

  Ετοιμότητα Εταιρείας


  1. Είστε μια καθιερωμένη εταιρεία στον κλάδο σας;
  2. Πόσο εκτεταμένη είναι η προβολή σας στις εγχώριες αγορές;
  3. Πώς πουλάτε και να διανέμετε τα προϊόντα σας στην εγχώρια αγορά;
  4. Διεξάγετε συχνά έρευνα αγοράς και για τον προγραμματισμό των εγχώριων δραστηριοτήτων σας;
  5. Σε ποιο βαθμό διαφημίζετε και προωθείτε τα προϊόντα σας στην εγχώρια αγορά;
  6. Έχει κάποιο στέλεχος ή προσωπικό σας εμπειρία στο εξαγωγικό μάρκετινγκ ή πωλήσεις;
  7. Έχει λάβει η εταιρεία σας ζητήσεις από ξένες εταιρείες;
  8. Θα μπορούσατε να ικανοποιήσετε άμεσα
    παραγγελίες εξαγωγών από την τωρινή σας παραγωγή ή άλλες πηγές;
  9. Πώς θα χειριστείτε οποιαδήποτε νέα ή πρόσθετη εξαγωγική δραστηριότητα στην εταιρεία σας;
  10. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της εξαγωγικής δραστηριότητας σας;
  11. Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη σας δεσμεύονται για τις εξαγωγές σας 
   δραστηριότητες;
  12. Πόσο θα μπορούσατε να δαπανήσετε για την ανάπτυξη των εξαγωγών;
  13. Πόσο καιρό είστε πρόθυμοι να περιμένετε για να επιτευχθούν αποδεκτά εξαγωγικά αποτελέσματα;

  Ετοιμότητα προϊόντων

  14. Έχουν οι εγχώριες πωλήσεις του προϊόντος σας αυξηθεί κατά τα τελευταία 3 έτη (μέσος όρος ανά έτος);
  15. Ποιο είναι το σημερινό μερίδιο των προϊόντων σας από την εγχώρια αγορά;
  16. Είναι το προϊόν σας ανταγωνιστικό στην τιμή στην εγχώρια αγορά;
  17. Τι όρους πληρωμής είστε πρόθυμοι να προσφέρετε σε αξιόπιστους ξένους αγοραστές;
  18. Πως συγκρίνεται το προϊόν σας σε σχέση με τους εγχώριους ανταγωνιστές σας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του;
  19. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να προσαρμόσετε το προϊόν σας και / ή στη συσκευασία του για να ταιριάζει καλύτερα στις ξένες αγορές;
  20. Είναι το προϊόν σας δαπανηρό στην μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις;
  21. Υπάρχει κάποια ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος σας;
  22. Το προϊόν σας απαιτεί κάποια ειδική τεχνική υποστήριξη ή εξυπηρέτηση μετά την πώληση;
  23. Μπορεί το προϊόν σας να ανεχτεί σκληρές ή πολύ διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες;
  24. Τα προϊόντα / υπηρεσίες σας έχουν πιστοποιηθεί για εξαγωγές, π.χ. 
  HACCPISO κλπ;

   

  Οι εξαγωγές, σε καμία περίπτωση δεν υπόσχονται εύκολο κέρδος, αλλά στο μέλλον, ίσως να είναι η μοναδική δυνατότητα για ανάπτυξη σε πολλές επιχειρήσεις. Τα ελληνικά προϊόντα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό. Υπάρχουν υπέρ και κατά στις εξαγωγές:

  ΥΠΕΡΑναγνωρίσιμο ελληνικό προϊόν προς εξαγωγή

  • Άντληση κεφαλαίων από αγορές που είναι πιο υγιείς οικονομικά
  • Τα ελληνικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα
  • Η κρίση μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις
  • Η τεχνολογία βοηθάει στην προβολή των επιχειρήσεων σε άλλες αγορές

  ΚΑΤΑ

  • Μικρό μέγεθος των περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων
  • Έξοδα για προώθηση προϊόντων στο εξωτερικό
  • Σχετικά μεγάλη χρονική διάρκεια για την καταξίωση της επιχείρησης στην αγορά στόχο
  • Μικρή προβολή των ελληνικών εταιριών στο παρελθόν.
  •  

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για Μεγέθυνση για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας

  Το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη χαμηλού μέσου κόστους παραγωγής.

  Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί το πρόβλημα του μικρού μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι η ανάπτυξη μέσω συνεργασιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και κρίσιμης μάζας είναι ένα βασικό συστατικό για τον επιτυχή ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο.

   

  Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής

  Η κάθε αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και, συνεπώς, η ίδια στρατηγική δεν είναι κατάλληλη για όλες τις αγορές. Με άλλα λόγια, μια επιτυχημένη στρατηγική στην εγχώρια αγορά δε συνεπάγεται αυτομάτως επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

   

  Οι εξαγωγές θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος στόχος

  Η κατάκτηση των διεθνών αγορών είναι ένας δύσκολος στόχος που απαιτεί χρόνο για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί, λόγω του έντονου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές και της διαφορετικής κουλτούρας σε αυτές.

   

  Συνεργασίες και συμμετοχή στις διεθνείς αλυσίδες αξίας

  Μια έκφανση της διαδρομής  μεγέθυνσης θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας αξίας ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, γεωργικές ή κτηνοτροφικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων ή με τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

  Η σύναψη συμμαχιών θα βοηθούσε στον καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση της παραγωγής, βελτίωση της παραγωγικότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Επιπρόσθετα, τέτοιες συνεργασίες είναι πιθανό να καταλήξουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές.

   

  Εστίαση στις εξαγωγές με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο

  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της Ε&Α. Η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, με εντονότερο τεχνολογικό περιεχόμενο, θα αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη σε όρους προστιθέμενης αξίας.

   

  Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και κεφαλαιουχικό εξοπλισμό

  Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καλύτερο εξοπλισμό θα αυξήσουν την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και θα μειώσουν το κόστος παραγωγής. Αυτό θα επηρεάσει θετικά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.

   

  Professional management & Corporate Governance

  Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την είσοδο σε μια αγορά και η αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγής, προϋποθέτει τη στελέχωση της επιχείρησης με εξειδικευμένο προσωπικό και την απομάκρυνση από το οικογενειακό μοντέλο διοίκησης και όλες τις στρεβλώσεις που απορρέουν από αυτό.

   

  Προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε αγοράς και διείσδυση σε νέες

  Η κάθε αγορά έχει τις δικές της απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες ως προς την ποιότητα και τις προδιαγραφές του προϊόντος, τη συσκευασία, τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες αυτές, απαιτείται εξαντλητική έρευνα της αγοράς και ευελιξία.

   

  Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαίδευση του υφιστάμενου

  Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε μια επιχείρηση είναι ο πιο σημαντικός συντελεστής παραγωγής, και ένας από τους λόγους απουσίας των επιχειρήσεων από τις διεθνείς αγορές είναι η έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού. Μέσω των επιδοτήσεων και των φορο-ελαφρύνσεων, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλάβουν τα κατάλληλα στελέχη που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στην εξωστρέφειά της.

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok