+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Λιπάσματα

  Αδειοδότηση λιπασμάτων Νέου Τύπου

  Η κυκλοφορία λιπασμάτων Νέου τύπου απαιτεί την αδειοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά με την κατάθεση αντίστοιχου φακέλου με τα απαιτούμενα έντυπα, σε εκτυπωμένη και ηλεκτρονική μορφή. H ΔίΚΕ μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου τη διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας, συγκεκριμένα:

  • Να προβεί στην ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  • Να εκδώσει Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων στην ελληνική γλώσσα.
  • Να προσδιορίσει το περιεχόμενο της ετικέτας για την Ελληνική αγορά.
  • Καταχώρηση του προϊόντος στο Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων του Γενικού χημείου του κράτους, εφόσον το προϊόν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο.
  • Να βοηθήσει στη συγκέντρωση στοιχείων αν δεν είναι διαθέσιμα από τους Παραγωγούς.
  • Να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης μέχρι την οριστική χορήγηση έγκρισης και να παραστεί ενώπιον των αρχών σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

   

   Έλεγχος ορθότητας επισήμανσης βιοδιεγερτών / εδαφοβελτιωτικών

  Ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών (βιοδιεγέρτες) και εδαφοβελτιωτικά, επιτρέπεται να τίθενται στην αγορά, με σκοπό την εμπορία και τη χρήση τους στη Γεωργία, υπό τον όρο ότι θα χαρακτηρίζονται, θα επισημαίνονται και θα αναφέρουν στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος ως ακολούθως: Είδος, σύνθεση, κατάλληλη (ορθή) χρήση κατ’ είδος εδάφους και φυτού, δοσολογία καθώς και εποχή χρήσης.

  H ΔίΚΕ μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας και ορθότητας των ετικετών και της σήμανσης εν γένει τέτοιων προϊόντων. Τέλος, μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (βάσει των Κανονισμών EK 830/2015 για τα ΔΔΑ, 1907/2006 REACH, 1272/2008 CLP) στην Ελληνική γλώσσα για κάθε τελικό προϊόν, σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα.

  Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελληνική αγορά χωρίς πλέον να απαιτείται η κατάθεση τεχνικού φακέλου στο Γενικό Χημείο του Κράτους και η λήψη του σχετικού αριθμού κυκλοφορίας. Ωστόσο ο κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας φέρει ακριβώς τις ίδιες ευθύνες που είχε για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

  Η ΔΊΚΕ είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με τους φακέλους των προϊόντων αυτών και ίσως η εταιρεία με τη βαθύτερη ενασχόληση με τον τομέα των απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων.

  Η ΔΊΚΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Σύνταξη φακέλου για καθαριστικά και απορρυπαντικά προϊόντα. Ο φάκελος είναι απαραίτητος για τις αρχές ελέγχου και πρέπει να υπάρχει στην έδρα του παρασκευαστή/εισαγωγέα.
  • Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)
  • Κοινοποίηση στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
  • Έλεγχο της επισήμανσης των καθαριστικών και απορρυπαντικών προϊόντων
  • Μελέτη ταξινόμησης και επισήμανσης ως προς την επικινδυνότητα σύμφωνα με τον Κανονισμούς CLP & REACH
  • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και της συμφωνίας των εγγράφων του φακέλου με το

  Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  Έχοντας σημαντική εμπειρία στην καταχώριση/αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εξειδίκευση που εκτείνεται από την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις κανονιστικές σας υποχρεώσεις έως την προετοιμασία και την υποβολή πλήρων φακέλων για τη δραστική ουσία και την έγκριση προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, η ΔίΚΕ S.A είναι σε θέση να καλύψει κάθε σας ανάγκη και να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων που έχετε κάθε φορά. 
  • Κατάρτιση τεχνικών φακέλων τόσο για δραστικές ουσίες όσο και για φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  •  Συντονισμός έργων: Αναγνώριση και αξιολόγηση πληρότητας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αγροχημικά.
  • Ανάλυση κόστους για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων) και της προετοιμασίας φακέλους καταχώρισης
  • Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής μελέτης και προετοιμασίας φακέλου
  • Υποβολή φακέλων στα πλαίσια ζωνικής αξιολόγησης
  • Ανανεώσεις αδειών έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και δραστικών ουσιών (Άρθρο 43 (ΕΚ) 1107/2009).
  • Υποστήριξη διαδικασιών αδειοδότησης μέσω Αμοιβαίας αναγνώρισης
  • Έλεγχος και τροποποιήσεις Ετικετών
  • Επικοινωνία με τις Αρχές και τους αρμόδιους αξιολογητές.

   

  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Απορρυπαντικά - Καθαριστικά Νέο Τρόφιμο »

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok