+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Εμπορικό Σήμα

  Τι μπορεί να κατοχυρωθεί ως Εμπορικό Σήμα

  • Ο κάτοχος του trademark δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος.
  • Το
  trademark υπερισχύει των διακριτικών τίτλων και των domain name και είναι πιο ισχυρό από οποιαδήποτε άλλη μορφή κατοχύρωσης. Ο δικαιούχος αποκτά ένα δυνατό μέσο διατήρησης αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου του.

   

  ΣΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Σήμα τρισδιάστατου σχήματος που περιέχει λεκτικά στοιχεία.

  ΣΗΜΑ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ

  Σήμα μεμονωμένου χρώματος είναι ακριβώς αυτό – ένα σήμα το οποίο συνίσταται αποκλειστικά σε μεμονωμένο χρώμα (χωρίς περιγράμματα).

  ΣΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

  Το σήμα τρισδιάστατου σχήματος συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, τρισδιάστατο σχήμα. Μπορεί να περιλαμβάνει τους περιέκτες, τη συσκευασία, το προϊόν αυτό καθαυτό ή την όψη του.

  ΣΗΜΑ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ) ΧΡΩΜΑΤΩΝ

  Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά από συνδυασμό χρωμάτων (χωρίς περιγράμματα)

  ΣΗΜΑ ΘΕΣΗΣ

  Σήμα θέσης που συνίσταται από τον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στο προϊόν.

  ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

  Το ηχητικό σήμα συνίσταται αποκλειστικά σε έναν ήχο ή συνδυασμό ήχων.

  ΣΗΜΑ ΜΟΤΙΒΟΥ

  Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά από ένα σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο.

  ΣΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

  Σήμα που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, μια κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων ενός σήματος.

  ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΣΗΜΑ

  Συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, συνδυασμό εικόνων και ήχου.

  ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΑ

  Πρόκειται για νέα κατηγορία σήματος (από την 1η Οκτωβρίου 2017). Τα ολογραφικά σήματα συνίσταται από στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά.

   

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ;

  Η τεράστια αξία του σήματος μπορεί να προστατευτεί με την τυπική κατοχύρωση του σήματος, δεδομένου ότι το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται μόνο με την καταχώριση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (τυπικό σύστημα). Κατοχυρώνοντας το σήμα της η επιχείρηση μπορεί να εξαναγκάσει νομικά οποιονδήποτε να παύσει να χρησιμοποιεί όμοιες ή παρόμοιες ενδείξεις για όμοια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και να προστατευθεί από αθέμιτες πρακτικές τρίτων, διαφορετικά δεν έχει τα οφέλη του απολύτου χαρακτήρα του δικαιώματος επί του σήματος. Επιπλέον, τα οικονομικά οφέλη που αναφέραμε παραπάνω και που προκύπτουν από την οικονομική εκμετάλλευση του σήματος, μπορεί να υπάρξουν μόνο αν υπάρχει δικαίωμα επί του σήματος, που αποκτάται με την κατοχύρωσή του

  Εξάλλου η χρησιμοποίηση ενός σήματος που δεν έχει κατοχυρωθεί, μπορεί να αποβεί μοιραία για τον επιχειρηματία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ένα σήμα έχει αποκτήσει φήμη και η επιχείρηση της οποίας τα προϊόντα/υπηρεσίες προσδιορίζει έχει αποκτήσει δύναμη στην αγορά όπου ένας τρίτος, ενίοτε ακόμα και από τον κύκλο της επιχείρησης, «προλαβαίνει» την κατοχύρωση του σήματος -καθώς στην κατοχύρωση ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας-. Έστω, δηλαδή, ότι μια επιχείρηση με σήμα φήμης όπως πχ της
  Coca Cola ή άλλης ακμάζουσας ή καινοτόμου επιχείρησης, δραστηριοποιείται χωρίς να το έχει κατοχυρώσει νομικά και το κατοχυρώνει πρώτα κάποιος τρίτος. Αυτός θα καρπωθεί όλα τα περιουσιακά οφέλη που συνοδεύουν το σήμα, τα οποία είναι ανάλογα της φήμης του, όπως η πελατεία που έχει με κόπο αποκτηθεί, η οποία ακολουθεί το όνομα και την εικόνα, η προτίμηση του κοινού για το προϊόν κλπ, αποκτώντας μεγάλο προβάδισμα στην αγορά.

  Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, που έχουν έρθει στο γραφείο μας άνθρωποι που έχουν σπαταλήσει μεγάλα κόστη σε διαφημίσεις, αποτυπώνοντας το σήμα τους σε προϊόντα, επιγραφές, καταστήματα κλπ και εν συνεχεία, κάποιος τρίτος το κατοχυρώνει πρώτος• το αποτέλεσμα είναι αφενός η απώλεια της οικονομικής επένδυσης ,αφετέρου ότι το σήμα που είχε πρώτος εμπνευστεί και χρησιμοποιήσει, μπορεί νόμιμα να το εκμεταλλεύεται ο τρίτος, χάνοντας την υπεραξία που είχε δημιουργήσει στην αγορά κατά τα χρόνια άσκησης εμπορίας του με τη συνακόλουθη απώλεια επιχειρηματικών εσόδων.

   

   

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ;

  Το δικαίωμα επί του σήματος αποκτάται με την καταχώριση του στο μητρώο σημάτων και η προστασία ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την κατοχύρωσή του. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία που θα γίνει δεκτό προς προστασία ένα σήμα, κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης επειδή μόλις γίνει δεκτό θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την ημερομηνία κατάθεσης. Η ημερομηνία αυτή είναι σημαντική επίσης, διότι το δίκαιο σημάτων διέπει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας που σημαίνει ότι προστατεύται το σήμα για το οποίο έγινε πρώτα η αίτηση.

  Το εμπορικό σήμα προστατεύεται για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και αφού καταβάλει εμπροθέσμως το τέλος ανανέωσης, αλλιώς διαγράφεται και παύει η προστασία. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται μέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει μέσα σε πρόσθετη προθεσμία έξι μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ.

   

  Νομικός προέλεγχος διαθεσιμότητας για το κοινοτικό σήμα

  Πριν την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης κοινοτικου σηματος, κρίσιμο είναι προηγουμένως να έχει διενεργηθεί ένας ενδελεχής νομικός προέλεγχος, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το σήμα ευρωπαϊκής ένωσης είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση ή όχι. Επειδή σ’ όλα τα εμπορικά σήματα, άρα και στα κοινοτικά σήματα, ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, θα πρέπει το κοινοτικό σήμα που θέλει να κατοχυρώσει ο αιτών να μην ομοιάζει ηχητικά/εννοιολογικά με προγενέστερο ευρωπαϊκό ή μη εμπορικό σήμα, όταν φυσικά αφορά στο ίδιο προϊόν/υπηρεσία. Εδώ κρίσιμο είναι να σημειωθεί ότι ο νομικός προέλεγχος διαθεσιμότητας θα πρέπει να διενεργηθεί από έναν έμπειρο δικηγόρο στις κατοχυρώσεις σημάτων σ' όλα τα επίπεδα προστασίας ενός σήματος, δηλ. το εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές (εφόσον είναι κατοχυρωμένο διεθνώς για ευρωπαϊκές χώρες), ώστε να μην εγερθούν αντιρρήσεις από προγενέστερους δικαιούχους παραπλήσιων εθνικών ή διεθνών σημάτων.

   

   

  Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλές σχετικά με την επιλογή των εμπορικών σημάτων, τη διακριτικότητά τους και την δυνατότητα καταχώρησής τους

  • Διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων

  • Αναζητήσεις υπαρχόντων σημάτων, έρευνες και στρατηγικές συμβουλές για την κατάθεση

  • Προετοιμασία, κατάθεση και παρακολούθηση εθνικών, κοινοτικών ή διεθνών αιτήσεων εμπορικών σημάτων

  • Ανανέωση εμπορικών σημάτων

  • Διαδικασία χειρισμού (εναντίωση, ακύρωση και προσφυγή)

  • Άδεια χρήσης (διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων άδειας)

  • Συμβουλές για στρατηγικές μετά από παραβίαση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος

  • Δικαστική προσβολή σχετική με εμπορικά σήματα μέσω του δικτύου μας εξειδικευμένων δικηγόρων 

   

  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βιομηχανικό Σχέδιο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας »

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok