+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Σύνταξη Εξαγωγικού Πλάνου

  ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΆΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚΓ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

  • Επιλογή αγοράς (στόχου)
  • Έλεγχος σχετικής νομοθεσίας εξαγωγών – εισαγωγών αναλόγως του προϊόντος και του κράτους.
  • Έλεγχος για πιθανή επιδότηση από το ελληνικό κράτος ή το κοινοτικό ταμείο

   

  Διενεργούμε Έρευνα Αγοράς για τη συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων τα οποία αποτυπώνουν τις συνθήκες και τις τάσεις της αγοράς στόχου, της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των τάσεων των πελατών, τις θέσεις των ανταγωνιστών και πλεονεκτημάτων αυτών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στόχου. Η έρευνα αγοράς αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.

  Σας παρέχουμε ενημέρωση για:

  Έρευνα & αξιολόγηση των κυρίων αγορών-στόχων και πρόταση χώρας πρώτης επιλογής.

  Η επιλογή της χώρας που θα αποτελέσει προτεραιότητά σας είναι μία απόφαση υψηλής σημασίας η οποία λαμβάνεται έπειτα από σύγκριση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και ανάλυση των προοπτικών του κλάδου σε συγκεκριμένες περιοχές. Η σωστή αξιολόγηση των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την καταλληλότερη επιλογή χώρας.

   

  Έρευνα, αξιολόγηση, ιεράρχηση υποκλάδων & επιλογή πρώτης προτεραιότητας.

  Εφόσον συλλέξουμε και αξιολογήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία και ερευνήσουμε τους κλάδους και τους υποκλάδους, σας παρουσιάζουμε τους τομείς της αγοράς με τις καλύτερες προοπτικές. Θα μελετήσουμε όλα τα εν δυνάμει κανάλια διανομής, τους αντιπροσώπους, εισαγωγείς χονδρεμπόρους, μεταποιητές ή άλλες κατηγορίες συνεργατών που κριθούν απαραίτητοι.

   

  Έρευνα και αξιολόγηση του αποτελεσματικότερου τρόπου εισόδου στην αγορά.

  Ο αποτελεσματικότερος τρόπος εισόδου, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρίας, θα προταθεί έπειτα από αξιολόγηση των συνθηκών του κλάδου και του ανταγωνισμού.

  Εξαγωγικό Πλάνο Μάρκετινγκ

  Το εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ ορίζει τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε στην αγορά - στόχο στα εξής θέματα:

  Προϊόν: Ποιο είναι το προϊόν που προσφέρετε και πως μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εδραιωθεί στην αγορά

  Τιμή: Ποια στρατηγική τιμολόγησης θα υιοθετήσετε ώστε τα κέρδη να είναι τα μεγαλύτερα δυνατά.

  Προώθηση: Ποιες πολιτικές προώθησης θα ακολουθήσετε ώστε να εξοικειωθεί ο πελάτης με το προϊόν

  Διανομή: Ποια μέθοδο διανομής του προϊόντος θα ακολουθήσετε ώστε να πετύχετε την άριστη διαχείριση των πωλήσεών σας

   

  Βασικό Σημεία του Εξαγωγικού Πλάνου Μάρκετινγκ

   

  Ένα εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Επιλεκτική σύνοψη - σαφής καταγραφή των στόχων του εξαγωγικού πλάνου μάρκετινγκ και των προσδοκιών που έχει η ανώτατη διοίκηση από την αγορά - στόχο.
  2. Ανάλυση Αγοράς - καταγραφή Βασικών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικό/ πολιτιστικών, τεχνολογικών, δημογραφικών παραγόντων στην αγορά - στόχο, μέγεθος και χαρακτηριστικά αγοράς.
  3. Ανάλυση Πελατών - αριθμός και κατανομή, προφίλ πελατών, αγοραστική συμπεριφορά και η προτιμήσεις, κατανάλωση και προβλέψεις ζήτηση.
  4. Ανάλυση Ανταγωνισμού - καταγραφή Βασικών ανταγωνιστών και μεριδίων αγοράς, δυνατά - αδύνατα σημεία ανταγωνιστών, πιθανά υποκατάστατα προϊόντα.

  – Ποιες είναι οι χώρες από τις οποίες εισάγουν τα προϊόντα τους και σε ποιες αγορές απευθύνονται; Στοχεύουν στους κλάδους που δραστηριοποιείστε εσείς ή σε διαφορετικούς;

  Σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τους κυριότερους εγχώριους ανταγωνιστές και εισαγωγείς του συγκεκριμένου προϊόντος και οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

  1. Στρατηγική μάρκετινγκ.
   1. 1 Προϊόν - η προσαρμογή στις τοπικές προτιμήσεις, διασφάλιση ποιότητας, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, απαιτήσεις συσκευασία, τυποποίησή, όροι παράδοσης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  Δασμοί

  – Σε περίπτωση που υπάρχουν δασμοί, ποιο είναι το ποσό που επιβάλλει η κάθε χώρα;

   Σας ενημερώνουμε για το ισχύων δασμολογικό καθεστώς των χωρών που σας ενδιαφέρουν.

                     5.2 Τιμολόγηση - επιλογή ανάμεσα σε τιμολόγηση Βάσει κόστους («τιμή – κατώφλι»), ανταγωνισμού («τιμή- μπούσουλα»>), αξίας για τον πελάτη («τιμή - οροφή»)

                     5.3 Διανομή - επιλογή της καλύτερης δυνατής μεθόδου εμπορίας του προϊόντος μας στην ξένη αγορά.

                     5.4 Προώθηση/ Προβολή - διαμόρφωση προωθητικού υλικού, διαφήμισή, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις., προώθηση/ προβολή προϊόντων στο διαδίκτυο, κλαδικά περιοδικά.

  1. Πλάνο δράσης - ενέργειες και χρονοδιάγραμμα, επισκέψεις σε πελάτες (πόσες και πότε;), παρουσία σε εμπορικές εκθέσεις
  2. Εξατομικευμένη καθοδήγηση, αξιολόγηση και έλεγχος των δράσεων του εξαγωγικού marketing - Σε όλη της διάρκεια της συνεργασίας μας είμαστε στη διάθεσή σας και σας παρέχουμε την απαιτούμενη καθοδήγηση αναφορικά με τις εξαγωγικές σας δράσεις, αξιολογούμε την πορεία του εγχειρήματος σας και αναλύουμε τις προτάσεις και τις αποφάσεις σας.
  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Packaging – Labeling Σχέδιο Προβολής »

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok