+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Απολύσεις

  Οι απολύσεις είναι σίγουρα μία πολύ δύσκολη διαδικασία τόσο για τον εργαζόμενο ο οποίος χάνει τη δουλειά του όσο και για αυτόν που ανακοινώνει την απόλυση. Μπορεί να αποβεί μία αρκετά συναισθηματική διαδικασία καθώς ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση του απολυώμενου μπορεί να αντιδράσει με διάφορους τρόπους, οι οποίοι πιθανώς να ενέχουν υψηλή συναισθηματική φόρτιση.

   

  Κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων σχετικών με την απόλυση σημαντικό ρόλο κατέχουν τα στατιστικά απόδοσης, τα οποία αποτελούν μία μονάδα μέτρησης σε σχέση με το χρόνο. Οι στατιστικές απόδοσης απεικονίζουν την πορεία κάθε ανθρώπινου παράγοντα στο εσωτερικό της επιχείρησης σε σχέση πάντα με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης του.

   

   

  Αιτίες απόλυσης

  Ας εστιάσουμε όμως περισσότερο στις αιτίες απόλυσης. Οι αιτίες οι οποίες συνηγορούν στην απόφαση της απόλυσης ενός ανθρώπινου παράγοντα ποικίλλουν. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές αιτίες, οι οποίες θα αναφερθούν περαιτέρω στη συνέχεια, που φαίνεται να είναι οι δημοφιλέστερες αιτίες απόλυσης για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου.

   

  Πιο συγκεκριμένα, οι συνεχόμενα χαμηλές στατιστικές απόδοσης σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή στην παραγωγή μπορεί να αποτελέσουν αιτία απόλυσης του ανθρώπινου παράγοντα. Οι στατιστικές απόδοσης αναδεικνύουν μία συγκεκριμένη τάση. Αν μία στατιστική εμφανίζεται να είναι χαμηλή συνεχόμενα αυτό σημαίνει πώς το άτομο δεν αποδίδει τα μέγιστα και συνεπώς δεν μπορεί να είναι συνεπής στις απαιτήσεις της θέσης του.

   

  Μία ακόμα αιτία απόλυσης είναι οι εσωτερικές διαταραχές. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία στο εσωτερικό της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία αλλά και αρμονία ούτως ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να παράγει τα μέγιστα. Σε περιπτώσεις όπου η ισορροπία και αρμονία της επιχείρησης διαταράσσεται επανειλημμένα αυτό αποτελεί έναν ισχυρό σημάδι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για τις διαταραχές αυτές δεν μπορεί να ενσωματωθεί και να συμμορφωθεί στα πλαίσια μίας ομάδας. Η μη ενσωμάτωση και μη συμμόρφωση του ατόμου, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκρούσεις στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά και να αποπροσανατολίσει το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό από την επίτευξη προκαθορισμένων κοινών στόχων.

   

  Αιτία απολύσεως μπορεί να αποτελεί και η συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση σε εντολές. Για τη διατήρηση της ισορροπίας στο εσωτερικό της επιχείρησης και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων της είναι αναγκαία η συμμόρφωση σε εντολές, οι οποίες προέρχονται από άτομα σε θέσεις κύρους και εξουσίας. Οι εντολές βοηθούν στη σωστή επιτέλεση του εκάστοτε έργου αλλά και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων με σκοπό την επίτευξη στόχων οι οποίοι με τη σειρά τους θα βοηθήσουν την ανάπτυξη τόσο της επιχείρησης όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Η συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση σε εντολές δημιουργεί διαταραχές τόσο στο εσωτερικό της ομάδας όσο και της επιχείρησης αποτρέποντας την ομαλή λειτουργία συγκεκριμένων διαδικασιών. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα άτομα δεν προσφέρουν παραγωγικά στοιχεία στην επιχείρηση και θα χρειαστεί να απομακρυνθούν από το δυναμικό της.

   

  Επίσης, η αδυναμία υποστήριξης μίας συγκεκριμένης θέσης και των απαιτήσεών της υποδηλώνει ότι το άτομο αυτό δεν είναι κατάλληλο για τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Κάθε επιχείρηση προκειμένου να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί έχει ανάγκη την ύπαρξη των σωστών ατόμων, στις σωστές θέσεις οι οποίοι είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις εκάστοτε απαιτήσεις και καθήκοντα.

   

  Μία ακόμη δημοφιλής αιτία απόλυσης αφορά τη συμμετοχή σε μη ηθικές καταστάσεις ενάντια στην επιχείρηση. Οι μη ηθικές αυτές καταστάσεις μπορεί να ποικίλλουν, ωστόσο το στοιχείο εκείνο το οποίο είναι κοινό σε όλες τις μη ηθικές καταστάσεις είναι η πρόθεση του ατόμου να βλάψει ή και να εναντιωθεί στην επιχείρηση. Η εναντίωση αυτή μπορεί να αφορά τόσο την επιχείρηση στο σύνολό της όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που την απαρτίζει. Παραδείγματα μη ηθικών συμπεριφορών μπορεί να είναι η δημιουργία αρνητικού κλίματος στο εσωτερικό της επιχείρησης, η αξιοποίηση των πόρων και των γνώσεων της επιχείρησης προς όφελος του ατόμου, η υποβάθμιση του έργου της επιχείρησης κ.α.

   

  Τέλος, αν παρθεί η απόφαση της απόλυσης και ανακοινωθεί στο άτομο, εκείνο θα πρέπει να φύγει άμεσα από το δυναμικό της επιχείρησης καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και στην επίτευξη των στόχων της.

  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού Job Description »

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok